VİZYON VE DEĞERLER

Kare inşaat, yurt içinde ve dışında, istihdamdan işletmeye kadar her şey vizyon ve değerler tarafından belirlenir. Fakat bunların üzerinde, Kare inşaat olmanın ne demek olduğunu tanımlarlar.

Mükemmellik

Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknoloji kullanılarak daima yüksek kalite sağlanmaktadır. Kare inşaat standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır.

Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, Kare inşaat tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.

Yenilik

Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

Hız

Daha hızlı mobilizasyon ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme, her bir proje uygulama grubunun arzusudur.

Güvenlik

"Sıfır Kaza" politikası Kare inşaat için hem bir hedef hem de bir başarıdır. Kare inşaat, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.

Toplumun iyi bir üyesi olmak

Kare inşaat'ın misyonu, çalıştığı yerlerdeki toplumlar ile sürekli iç içe olmak ve bu toplumlara katkısını sürekli arttırmaktır. Sosyal etki yönetimi, bir projenin planlanan ve planlanmayan sosyal sonuçlarını belirleme, izleme ve yönetme sürecini kapsar. Hedefi, daha sürdürülebilir ve adil bir ortam meydana getirmektir.

Kare İnşaat Çalışanları

Kare İnşaat, tüm ofis ve şantiyelerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser; çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar. Sahip olduğu yüksek beceri sahibi personel ve işgücünün, en önemli rekabet avantajlarından biri olduğu, Kare inşaat'ın değişmez inancıdır. Bireylerin performansını geliştirmede eğitimin önemli bir unsur olduğunu ve aynı zamanda bu performansın, Kare inşaat ve müşterilerinin gurur duyabilecekleri başarılı projelere dönüşeceğini kabul eder.