İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Tüm şirket faaliyetleri sırasında oluşabilecek tehlike ve olayların, risk değerlendirilmesi ile belirlenen iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile uyumlu ölçekte olmasını sağlamak, şirket faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilişkili riskleri açısından sistematik olarak ve yazılı prosedürler çerçevesinde incelemek ve meslek hastalıkları dahil insan sağlığına ve güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri önceden alarak sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlamak üzere faaliyetlerini kontrol etmek.

Bu amaçla Kare İnşaat üst yönetimi çalışılan ülkedeki yasal ve diğer zorunluluklara uymayı, sistemin en verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları temin etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği performansını olumlu yönde geliştirmek ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik tedbirleri almayı ve aldırmayı taahhüt etmektedir.